Sport 4 Seniors

Sport 4 Seniors

Vârsta e doar un număr atunci când vine vorba de activitățile sportive și de încurajarea unui stil de viață sănătos. Acest proiect și-a propus să susțină și să promoveze un mod de viață sustenabil și benefic pentru seniori, prin utilizarea activităților sportive, a antrenamentelor zilnice și a unei diete echilibrate. Participarea în cadrul unor astfel de activități funcționează, de asemenea, drept un prilej de socializare între cei în vârstă, integrându-i pe toți în activități interesante și împiedicându-i să devină izolați de rutina vârstei.  

PoliticALL

PoliticALL

Conceptul de #EducarePrinInformare este central misiunii Asociației Umaniste Române încă de la fondarea acesteia. Într-o eră în care eforturile de dezinformare au devenit din ce în ce mai sofisticate, considerăm că informarea corectă din surse credibile reprezintă un element indispensabil cetățeniei active și un garant adițional al democrației. Din acest motiv, în 2009, a fost lansată publicația independentă PoliticALL, cel  mai de durată proiect al asociației noastre. Înființat din dorința de a facilita conceptul de #EducareprinInformare, proiectul își propune să prezinte în mod obiectiv, exact și etic cele mai importante evenimente internaționale cu impact socio-politic. De-a lungul celor 13 ani de activitate, redacția PoliticALL a fost alcătuită din mai mult de 50 de voluntari, care au contribuit la realizarea rezumatelor zilei și analizelor detaliate. 

În anul 2020, proiectul s-a extins prin promovarea și adaptarea conținutului jurnalistic pe pagina de Instagram, urmărită de mai bine de 700 de persoane, în timp ce pagina de Facebook a proiectului are peste 3000 de urmăritori. Adaptarea conținutului și specificului acestuia prin elemente de grafică interactivă permite adresarea unui număr mai mare de tineri. 

În anul 2021, activitatea redacțională a fost completată de crearea unui newsletter săptămânal, numit ,,Jurnalul geopolitic”, ce reprezintă o sinteză a celor mai importante evenimente din politică internațională a ultimei săptămâni. 

 

Fair Trade Our Fair Future

Fair trade for our future

Cod proiect: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000029207

Perioada de implementare: 2022-2024

 Buget: 107452 EUR 

 Coordonator: Asociația Umanistă Română

 Parteneri:

 • Social Hub- Bulgaria

 • Camera de Comerț din Varșovia- Polonia

 • Agro Bronisze- Polonia

Prezentare proiect: 

În zilele noastre, lumea evoluează într-un mod ce nu pune deloc accent pe viitorul societăților noastre sau pe protecția mediului. Mișcarea internațională constituită din mai multe instituții și intitulată ,,Fair Trade” adresează această problemă. Am ales să implementăm acest proiect deoarece ne-am dorit să incurajăm tinerii să pună bazele propriilor întreprinderi, care să răspundă nevoilor lumii în care trăim, să creștem gradul de conștientizare cu privire la dezvoltarea sustenabilă, abordarea etică a afacerilor, consumul responsabil și sustenabil și nevoia de schimbare a tiparelor existente ce prioritizează afacerile în detrimentul factorului uman.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • îmbunătățirea ratei de angajare în rândul tinerilor, promovarea incluziunii sociale, a toleranței, a respectului pentru diversitate și a non-discriminării

 • Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor din țările partnere cu privire la conceptul de Fair Trade

 • Generarea unui mod inovativ de învățare prin utilizarea metodologiilor  de tip ICT (Information, Communication, Technology) și a colaborării virtuale

 • Utilizarea resurselor online pe durata proiectului cu scopul furnizării pregătirii online, dezvoltarea competențelor ICT ale partenerilor și distribuirea rezultatelor proiectului 

 • Crearea unor materiale educaționale de tip OER (resurse educaționale deschise)

 • Facilitarea învățării formale și non-formale a tinerilor din țările partenere

 • Promovarea conceptului de învățare reciprocă

Activități

În scopul bunei funcționări a procesului de implementare a proiectului, vor avea loc, pe parcursul celor 24 de luni, trei întâlniri transnaționale, de început (kick-off), intermediară și de final. În afara celor antemenționate ce vizează managament-ul, proiectul ,,Fair Trade Our Fair Future” beneficiază de o varietate de activități și rezultate vizate, după cum urmează:

 1. Crearea platformei  de e-learning ,,Fair Trade Our Fair Future” – ușor de utilizat, intuitivă și accesibilă tinerilor ce își doresc dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de ,,fair trade” (link – atunci când va fi disponibil)

 2. Crearea modulelor de e-learning, accesibile prin intermediul platformei antemenționate, care vor urmări să trateze, în mod inovativ și smart, subiecte precum cele mai importante principii ale conceptului de ,,fair trade”, modalități de încurajare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, rolul conceptului de ,,fair trade” în educație, modalități de a comercializa produse ce respectă principiile ,,fair trade”. Fiecare dintre aceste module vor avea compotente grafice, audio-video și vor fi adaptate procesului de învățare non-formală, digitală. Mai mult, vor fi urmate de o secțiune de quiz pentru testarea cunoștințelor dobândite

 3. Elaborarea unui ghid digital ,,Fair Entrepreneur”

 4. Eveniment de formare a personalului pe termen scurt

 5. Evenimente de multiplicare în comunitățile locale