În conformitate cu valorile umaniste stabilite la nivel internațional, Asociația Umanistă Română (A.U.R.) a fost înființată în iulie 2008 abordând pe parcursul anilor subiecte precum apărarea drepturilor omului, susținerea valorilor democratice în societate, promovarea toleranței față de minoritățile entice, religioase și sexuale, precum și promovarea activităților legate de libertatea de exprimare și conștiință. Asociația Umanistă Română este membru al Uniunii Internaționale Etice și Umaniste (IHEU), precum și a Federației Umaniste Europene (EHF), cele mai reprezentative forumuri la nivel global, respectiv European.

În ultimii 12 ani de activitate, echipa A.U.R. a fost implicată într-o serie de evenimente și activități pentru a susține valorile umaniste ale unei societăți civile incluzive. În conformitate cu valorile stabilite în Declarația de la Amsterdam , A.U.R. are ca viziune o societate tolerantă în care deciziile politice sunt luate pe bază de respect față de drepturile fundamentale ale omului și separarea puterilor în stat. Așadar, misiunea asociației este cea de a răspândi valorile umanismului în special prin activități destinate tinerilor. Asociația Umanistă Română își propune să promoveze știința, cultura, drepturile omului, demnitatea umană, valorile democratice ale unei societăți libere, apărarea secularismului și a libertății de gândire și conștiință, religia ca drept fundamental al fiecărui om prin propria alegere, promovarea educației moderne și non-formale care poate stimula abilități de gândire critică în rândul copiilor și tinerilor.


Asociația Umanistă Română a fost gazdă în mai 2013 a celor mai importante evenimente umaniste internaționale ale anului: Adunarea Generală a Federației Umaniste Europene și Adunarea Generală a Uniunii Internaționale Etice și Umaniste. Cu aceste ocazii, A.U.R. a organizat în data de 25 mai 2013 conferința “Educație, Știință și Drepturile Omului”, primul eveniment de anvergură din zona Europei de Est, inclusiv din România, în care cele mai importante organizații umaniste s-au adunat la București pentru a celebra umanismul. Conferința “Educație, Știință și Drepturile Omului” a fost dedicat tuturor celor interesați de subiecte considerate tabu în România precum secularismul și drepturile omului, știința și educația, drepturile comunității LGBT+, având invitați de prestigiu la nivel internațional. Astfel, audiența de sute de participanți a urmărit conferințe susținute de PZ Myers (SUA), Richard Wiseman (Marea Britanie), Boris van der Ham (Olanda), Andrew Copson (Marea Britanie), Oleg Brega (Republica Moldova) , Keith Porteus Wood (Marea Britanie), Jean-Marc Schiappa (Franța), Catherine Le Fur (Franța) și mulți alții. Ca urmare a acestei conferințe, A.U.R. a organizat pe data de 21 iunie 2013 o activitate de promovarea a Zilei Internaționale a Umanismului, diseminând informații despre drepturile omului prin distribuirea de pliante și broșuri, crearea unor baloane având imprimate logo-ul umanist, și dezvoltarea unei campanii de informare pentru a informa publicul general cu privire la misiunea organizației noastre în societatea civilă.

Asociația Umanistă Română continuă prin activitatea sa să promoveze drepturile omului și respectarea principiilor stabilite în Declarația de la Amsterdam prin dezbateri cu publicul general, precum și prin interacțiunea cu autoritățile implicate în supervizarea și observarea drepturilor fundamentale ale omului în societatea din România. În 2015, Asociația Umanistă Română a susținut Conferința „Humanist East European Conference”, la care au participat 50 de tineri din țară și 25 din țări ale Europei de Est, precum și alți 25 din țări ale Europei de Vest pentru a promova valorile umaniste în rândul tinerilor.

A.U.R. a început în 2018 implementarea de proiecte finanțate prin fonduri UE, în special prin programul Erasmus+, având membri cu experiență în coordonarea proietelor prin intermediul altor ONG-uri. Membrii asociației au competențe în domenii precum management de proiect, journalism, comunicare, științe politice dezvoltate prin studii universitare, cursuri de formare, ateliere, școli de vară și alte tipuri de cursuri formale și non-formale. Expertiza membrilor abordează tematici precum politicile de tineret, rezoluții ale conflictelor inter-etnice, democrație, Parlamentul European, drepturile refugiaților, educație globală care vizează problemele sociale, politice și de protejare a mediului, journalism și comunicare, activism civic și politic.

Declaratia de la Amsterdam

“A îmbrățișa umanismul înseamnă a îmbrățișa ideea că cea mai înaltă chemare a oamenilor este cea de a avea grijă de ceilalți.” – Sean Faircloth.

În cadrul primului Congres Mondial al Umaniștilor din Olanda în anul 1952, fondatorii organizației Umaniste Internaționale au căzut de acord în stabilirea unei declarații commune care incorpora principiile fundamentale ale Umanismului, numind-o “Declarația de la Amsterdam”. Cu ocazia celei de-a 50-a aniversare a Congresului Mondial al Umaniștilor, în 2002, principiile fundamentale ale Umanismului modern au fost actualizate în unanimitate de către Adunarea Generală.
Umanismul este rezultatul unei lungi tradiții de gândire liberă care a inspirat unii dintre cei mai mari artiști și gânditori ai lumii, oferind totodată susținere față de metodele și instrumentele științifice încă de la faza incipientă de dezvoltare a științei.
Fundamentele Umanismului modern sunt următoarele:

1. Umanismul este etic. Umanismul confirmă valoarea, demnitatea și autonomia persoanei, precum și dreptul fiecărui om de a beneficia de cel mai înalt grad de libertate, în compatibilitate cu drepturile celorlalți. Umaniștii au datoria de a avea grijă de umanitate, inclusiv de viitoarele generații. Umaniștii cred că moralitatea este o parte intrinsecă a naturii umane bazată pe înțelegerea și grija față de ceilalți, nefiind necesare sancțiuni externe.

2. Umanismul este rațional. Umaniștii își propun să utilizeze știința într-un mod creativ, nu distructiv. Umaniștii cred că soluțiile la problemele mondiale se află mai degrabă în gândurile și acțiunile umane decât în intervenția divină. Umanismul susține activ aplicarea metodelor științifice și investigarea liberă a problemelor legate de bunăstarea omului. Totodată, umaniștii consideră că este esențial ca utilizarea științei și a tehnologiei să fie temperată de valorile umane. Știința ne oferă mijloacele necesare, dar valorile umane sunt cele care definesc finalitatea și scopul demersurilor.

3. Umanismul susține democrația și drepturile omului. Umanismul vizează dezvoltarea la cel mai înalt nivel a potențialului fiecărui om. Umanismul consideră că democrația și dezvoltarea umană sunt drepturi fundamentale ale omului. Principiile democratice și drepturile omului pot fi aplicate în numeroase relații umane și nu sunt limitate la metode de guvernare.

4. Umanismul insistă ca libertatea personală să fie acompaniată de responsabilitatea socială. Umanismul are ca scop construirea unei lumi pe baza conceptului unei persoane libere, responsabilă față de societate, care recunoaște dependența noastră precum și responsabilitatea pe care o avem față de lumea naturală. Umanismul nu este dogmatic și nu impune credința adepților umaniști. Umanismul are astfel un angajament față de educația liberă, lipsită de îndoctrinare.

5. Umanismul a apărut ca un răspuns la cererea răspândită pentru o alternativă la religia dogmatică. Cele mai mari religii ale lumii pretind că sunt bazate pe revelații dogmatice stabilite pentru totdeauna, mulți adepți ai acestora căutând să își impună viziunile asupra întregii umanități. Umanismul recunoaște necesitatea procesului continuu de observare, evaluare și reviziuire ca metodă de cunoaștere a lumii și a oamenilor.

6. Umanismul susține valorile artistice ale creativității și imaginației, și totodată recunoaște puterea transformatoare a artei. Umanismul confirmă importanța literaturii, muzicii, vizualului și a artelor spectacolului în dezvoltarea și împlinirea personală.

7. Umanismul este un stil de viață care are ca scop împlinirea la cel mai înalt nivel al omului prin cultivarea unei vieți etice și creative, oferind instrumente precum etica și rațiunea pentru a aborda provocările timpurilor noastre. Umanismul poate fi un stil de viața pentru orice persoană din orice colț al lumii.
Având ca fundamente gândirea liberă, puterea științei și imaginația creativă, Umanismul își propune promovarea păcii și a compasiunii, având încredere că oamenii sunt înzestrați cu instrumentele necesare pentru a rezolva problemele cu care umanitatea se confruntă.