feedback

Egalitate de gen pe piața forței de muncă

 • Co-funded by Erasmus+


Cum a apărut acest proiect?

 • Proiectul a pornit de la rezultatele unei cercetări anterioare, care a surprins concluzii importante privind egalitatea de gen pe piața muncii și exemple de discriminare pe piața muncii, mai ales în rândul tinerelor.

 • Ideea proiectului este de a stimula implicarea tinerilor în elaborarea măsurilor din domeniul egalității de gen pe piața muncii și de a face tinerii mai conștienți atât de nevoile și drepturile lor, cât și de importanța egalității de gen.

 • Nevoia de la care a plecat proiectul este dată de faptul că incluziunea tinerilor și drepturile acestora pe piața muncii au de suferit, în special în privința respectării egalității de gen.

 • Statele membre ale Uniunii Europene nu au atins egalitatea de gen deplină, diferența drepturilor salariale dintre bărbați și femei este de aproximativ 16%.

Proiectul de fata a pornit de la o nevoie reala, actuala si majora a societatii nationale, a mediului privat si analizată si la nivelul Uniunii Europene. Aceasta nevoie a fost cercetată și înainte de scrierea acestui proiect. Nevoia de la care a pornit prezentul proiect ține de nerespectarea standardelor, valorile si drepturile europene ale egalitatii de gen, pe piața muncii naționale și europene. Ideea proiectului prevede stimularea implicării tinerilor în elaborarea măsurilor din domeniul egalității de gen pe piața muncii și de a de a face tinerii mai conștienți de nevoile și drepturile lor pe piața muncii și de importanța egalității de gen pe piața muncii. Scopul proiectului este de a stimula implicarea și capacitățile tinerilor de elaborare a măsurilor locale în domeniul egalității de gen pe piața muncii. Prin prezentul proiect se urmărește creșterea gradului de colaborare a tinerilor cu factorii de decizie de la nivel local și național în vederea familiarizării tinerilor cu procesul de formulare a unor măsuri privind promovarea egalității de gen pe piața muncii; creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la: valori și obiective comune europene și drepturile fundamentale privind egalitatea de gen pe piața muncii; oferirea oportunităților tinerilor participanți de a participa la societatea civilă. Proiectul de față se aliniază si celor două obiective europene de tineret din cadrul Dialogului de Tineret al Uniunii Europene, și anume: O4: Informare și dialog constructiv și O1: Egalitate pentru toate genurile și altor doua obiective din Ghidul programului: O1: să ofere tinerilor oportunități de a se implica și de a învăța să participe la societatea civilă și O4 să reunească tinerii și factorii de decizie de la nivel local, regional, național și transnațional.

Despre rezultatele analizei de nevoi:

În cadrul comunității organizației care implementează proiectul și în cadrul comunității în care proiectul se va desfășura, răspunsurile unui chestionar completat de tinerii din comunitate (520 de răspunsuri) au evidențiat faptul că:

 • tinerii nu își cunosc drepturile profesionale (75%);

 • tinerele femei consideră că este corect să aibă un salariu mai mic decât bărbații pentru aceeași muncă prestată (57%);

 • tinerele consideră că rolul lor este mai important în treburile casnice (67%);

 • 21% dintre tinere au fost supuse unor avansuri de natură sexuală în cadrul interviurilor de angajare sau la primul job;

Mai mult, 67% dintre tineri nu știu de existența măsurilor pentru asigurarea egalității de gen la locul de muncă și nici ce să facă, în cazul în care aceste măsuri sunt încălcate.

CÂTEVA INFORMAȚII ESENȚIALE

 • Proiectul de față abordează tematica din Dialogul de Tineret al Uniunii Europene.

 • Grupul țintă al proiectului este alcătuit din tineri din județul Olt, din mediul urban și rural, de gen masculin și feminin, pentru a se asigura egalitatea de gen, dar și nediscriminarea tinerilor în funcție de mediul de proveniență.

 • Tinerii vizați pentru participarea la proiect au vârsta între 16-23 ani.

 • Acest grup de tineri a fost selectat deoarece este grupul de tineri în cadrul căruia membrii organizației și voluntarii acesteia au expertiză.

 • De asemenea, în cadrul acestui grup, facilitatorul proiectului are o experiență îndelungată de lucru și tot în cadrul acestui grup a realizat mai multe cercetări în cadrul studiilor doctorale.

 • Vârsta participanților a fost selectată între 16- 23 ani și, pentru că, este vârsta care reprezintă începutul vieții profesionale pentru tineri.

Contact

Calea Serban Voda, nr. 28, Bucharest, Romania
Email: contact@asociatiaumanista.ro
facebook instagram

Blog Posts

Disclaimer

Important: This site has been setup purely for demonstration purposes and all the content are designed to showcase the U-DESIGN WP theme as it could look on a live site.
All images are copyrighted to their respective owners.