feedback

Green Outdoor Sports (GOS)

Perioada de implementare: 2022-2024

Buget: ~ 32.200 EUR

Coordonator/Beneficiar: Asociația Umanistă Română 

Parteneri: 

 • Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) – club de sport din Italia

 • ACD La Hoya – Spania

 • Hodina H – Republica Cehă

Prezentare proiect:

Pandemia COVID-19 a afectat la nivel global toate aspectele vieții cotidiene, inclusiv participarea în activități fizice și sport a oamenilor. Restricțiile și măsurile de siguranță au determinat ca accesul pentru a practica sportul în mod recurent să devină treptat mai dificil. Pandemia a scăzut oportunitățile de care dispuneau oamenii pentru a se menține activi, a accesa cluburi de sport în mediu închis, săli și centre de fitness. Frica de a avea un contact apropiat cu celelalte persoane în sălile închise a fost un alt factor major care a îndepărtat oamenii de astfel de facilități. Dorința de a dezvolta alternative sigure de a practica sportul a adus împreună organizațiile partenere pentru a cerceta și implementa alternative atractive de sport în aer liber, disponibile pentru toți localnicii. 

Conform cercetării anterioare dezvoltării proiectului:

 • 60% dintre români prefer sportul în interior, iar 35%, respectiv 53% dintre respondenții aflați în Italia și Spania optează pentru sport în aer liber. 

 • Peste 50% dintre respondenții aflați în Italia și România nu practică activități fizice în viața lor cotidiană, iar numărul celor din Spania este în continuă creștere. 

 • Un număr îngrijorător de persoane nu practică activități fizice de bază precum ciclismul sau grădinăritul 

 • Majoritatea respondenților din Italia, România și Republica Cehă merg pe jos mai puțin de 30 de minute pe zi

 • De ce este activitatea fizică atât de redusă? Majoritatea respondenților au spus că nu sunt membri ai unei facilități sportive, de sănătate sau fitness. De asemenea, aceștia au o lipsă de interes și motivație față de practicarea sportului.

Sursă: Eurobarometer 472 on Sport and Physical Activity,

Acest proiect are ca scop abordarea și combaterea inactivității fizice prin activități sportive de incluziune socială, ecologice, inovative și intergeneraționale. Prin acest proiect ne dorim să stimulăm participarea în activități fizice a cetățenilor din cele patru țări ale Uniunii Europene prin cercetarea și analiza bunelor practice în sport și prin implementarea activităților și evenimentelor inovative, verzi și captivante pentru a încuraja sportul intergenerațional în comunitățile locale.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la activitățile fizice și ecologice, încurajarea activității fizice și a participării active în viața cetățenească a persoanelor de toate vârstele aparținând comunității celor 4 țări partenere prin implicarea acestora în activități sportive și ecologice susținute în aer liber.

 • Promovarea activităților sportive și ecologice ca metodă de a atrage și a oferi un imbold persoanelor din comunitate să devină active fizic și civic prin intermedierea dialogului cu decidenții pentru a dezvolta infrastructura necesară implementării unor astfel de evenimente/programe.

 • Demararea unei cercetări privind bunele practici care vizează sporturile verzi în aer liber. Organizațiile partenere vor dezvolta în urma cercetării un ghid care va cuprinde bune practici pentru diferite vârste, precum și activități sportive verzi care pot fi implementate în diferite zone (orașe, sate, arii naturale).

 • Implementarea a două evenimente sportive verzi în aer liber pentru persoane de toate vârstele aparținând comunităților locale. Activitățile se vor concentra pe a conecta oamenii cu natura prin acțiuni de curățare/restaurare (de ex. Plogging – combinația dintre jogging cu ridicarea gunoiului).

 • Diseminarea rezultatelor pentru a asigura sustenabilitatea proiectului – rezultate împărtășite cu autorități locale, reprezentanți din domeniul educational, ecologiști, ONG-uri, mass-media, cluburi de sport prin intermediul unei conferințe în fiecare țară după finalizarea evenimentelor sportive verzi în aer liber.

La final, ne dorim ca acest proiect să aibă un impact real asupra comunității Europene în dezvoltarea infrastructurii sustenabile, precum și a activității fizice crescute. 


Contact

Calea Serban Voda, nr. 28, Bucharest, Romania
Email: contact@asociatiaumanista.ro
facebook instagram

Blog Posts

Disclaimer

Important: This site has been setup purely for demonstration purposes and all the content are designed to showcase the U-DESIGN WP theme as it could look on a live site.
All images are copyrighted to their respective owners.