feedback

Fair trade for our future

Cod proiect: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000029207

Perioada de implementare: 2022-2024

 Buget: 107452 EUR 

 Coordonator: Asociația Umanistă Română

 Parteneri:

 • Social Hub- Bulgaria

 • Camera de Comerț din Varșovia- Polonia

 • Agro Bronisze- Polonia

Prezentare proiect: 

În zilele noastre, lumea evoluează într-un mod ce nu pune deloc accent pe viitorul societăților noastre sau pe protecția mediului. Mișcarea internațională constituită din mai multe instituții și intitulată ,,Fair Trade” adresează această problemă. Am ales să implementăm acest proiect deoarece ne-am dorit să incurajăm tinerii să pună bazele propriilor întreprinderi, care să răspundă nevoilor lumii în care trăim, să creștem gradul de conștientizare cu privire la dezvoltarea sustenabilă, abordarea etică a afacerilor, consumul responsabil și sustenabil și nevoia de schimbare a tiparelor existente ce prioritizează afacerile în detrimentul factorului uman.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • îmbunătățirea ratei de angajare în rândul tinerilor, promovarea incluziunii sociale, a toleranței, a respectului pentru diversitate și a non-discriminării

 • Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor din țările partnere cu privire la conceptul de Fair Trade

 • Generarea unui mod inovativ de învățare prin utilizarea metodologiilor  de tip ICT (Information, Communication, Technology) și a colaborării virtuale

 • Utilizarea resurselor online pe durata proiectului cu scopul furnizării pregătirii online, dezvoltarea competențelor ICT ale partenerilor și distribuirea rezultatelor proiectului 

 • Crearea unor materiale educaționale de tip OER (resurse educaționale deschise)

 • Facilitarea învățării formale și non-formale a tinerilor din țările partenere

 • Promovarea conceptului de învățare reciprocă

Activități

În scopul bunei funcționări a procesului de implementare a proiectului, vor avea loc, pe parcursul celor 24 de luni, trei întâlniri transnaționale, de început (kick-off), intermediară și de final. În afara celor antemenționate ce vizează managament-ul, proiectul ,,Fair Trade Our Fair Future” beneficiază de o varietate de activități și rezultate vizate, după cum urmează:

 1. Crearea platformei  de e-learning ,,Fair Trade Our Fair Future” – ușor de utilizat, intuitivă și accesibilă tinerilor ce își doresc dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de ,,fair trade” (link – atunci când va fi disponibil)

 2. Crearea modulelor de e-learning, accesibile prin intermediul platformei antemenționate, care vor urmări să trateze, în mod inovativ și smart, subiecte precum cele mai importante principii ale conceptului de ,,fair trade”, modalități de încurajare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, rolul conceptului de ,,fair trade” în educație, modalități de a comercializa produse ce respectă principiile ,,fair trade”. Fiecare dintre aceste module vor avea compotente grafice, audio-video și vor fi adaptate procesului de învățare non-formală, digitală. Mai mult, vor fi urmate de o secțiune de quiz pentru testarea cunoștințelor dobândite

 3. Elaborarea unui ghid digital ,,Fair Entrepreneur”

 4. Eveniment de formare a personalului pe termen scurt

 5. Evenimente de multiplicare în comunitățile locale

Contact

Calea Serban Voda, nr. 28, Bucharest, Romania
Email: contact@asociatiaumanista.ro
facebook instagram

Blog Posts

Disclaimer

Important: This site has been setup purely for demonstration purposes and all the content are designed to showcase the U-DESIGN WP theme as it could look on a live site.
All images are copyrighted to their respective owners.