MiSport - Migrants inclusion through Sports

Project nr: 613295-EPP-1-2019-1-FR-SPO-SSCP

2019-2021

Buget: 60.000 eur

Coordonator: Au Carrefour de L’Europe

Parteneri:

  • Asociația Umanistă Română
  • ASD Napoli United 
  • Youthorama
  • BulsportBG

Proiectul „MiSports – Incluziunea Socială a Migranților prin Sport” este o inițiativă pusă în practică de organizații din Franța, Bulgaria, Italia, Grecia și România, fiind demarată prin identificarea a țeluri și nevoi comune din comunitățile membrilor. Fenomenul migrației include varii fațete și este cauzat de numeroși factori, însă cu toate acestea ne propunem ca prin obiectivele și activitățile acestui proiect să putem oferi soluții și răspunsuri relevante.

Cele mai importante nevoi pe care le-am identificat sunt:

–        O mai bună cunoaștere a potențialului pe care îl are sportul în procesul de incluziune socială

–        Identificarea unei strategii comune pentru integrarea imigranților prin sport în societățile gazdă

–        Crearea unor structuri interdependente ce colaborează pentru identificarea și implementarea de bune practici

–        Influențarea zonelor în care „inovația europeană” ajunge mai greu din cauza costurilor de călătorie

–        Crearea unei structuri de învățare continuă a facilitatorilor, pentru a menține un bun nivel de relevanță și performanță în sport

Prin intermediul acestui proiect, partenerii își propun să promoveze inițiative sportive menite să faciliteze incluziunea socială și egalitatea de șanse, în rândul migranților din Europa. 

Obiectivele acestui proiect sunt:

  •       Ridicarea gradului de conștientizare a valorii pe care o are sportul în promovarea incluziunii sociale a refugiaților și a imigranților.
  •       Reflexia la nivel național și internațional pe tema situațiilor cu care se confruntă migranții din țările europene partenere din acest proiect și găsirea unor strategii potrivite pentru talonarea problemelor identificate.
  •       Dezvoltarea unor abordări multidisciplinare și îmbunătățirea metodelor pedagogice folosite prin colaborarea între diferite organizații europene, fiind luate în considerare bunele practici.
  •       Îmbunătățirea aptitudinilor personalului din ONG-uri și cluburi sportive, pentru a le spori nivelul de toleranță, respect și de valori inclusive din activitățile sportive pe care le practică. Grație MiSport, va avea loc o creștere a gradului de conștientizare pe această temă în rândul profesioniștilor, fiind sesizabilă și la nivelul implicării lor în activități și strategii de integrare socială. Acestea le vor îmbunătății abilitățile de integrare socială a migranților prin sport.
  •       Mobilizarea părților interesate în cadrul spațiilor de dezbatere și a atelierelor din fiecare țară participantă, pentru a identifica posibile recomandări și strategii pentru a facilita atât accesul la sport pentru minorități etnice și imigranți, cât și pentru a îmbunătății nivelul de integrare al acestora prin sport.
  •       Facilitarea schimbului, mobilității, colaborării și co-creării de metode pedagogice pe plan sportiv între regiuni izolate, contribuind la dezvoltarea socială a acestora și la dezvoltarea socială organică a comunității europene. 

Calendar:

Bruxel – Întâlnire de început – ianuarie 2019

București – A doua întâlnire de proiect – iunie 2021

 Napoli – A treia întâlnire de proiect – septembrie 2021  

Salonic – A patra întâlnire de proiect – noiembrie 2021

Reunion – A cincea întâlnire de proiect – decembrie 2021