Nonformal Se Poate (POCA)

Cod proiect: Cod SIPOCA/SMIS: 274/112219

Durată: Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni (Iunie 2018 – Septembrie 2019)

Buget: 968,311.80 lei

Organizator: Asociația Se Poate

Partener: Asociația Umanistă Română

https://www.facebook.com/nonformalsepoate/ 

https://www.nonformalsepoate.ro 

Obiectivele Proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității celor două asociații care implementează proiectul, Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii. Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere și promovare a propunerii alternative. Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, accentul fiind pus pe colaborarea public-privată.  

Obiective specifice

Obiectivul Specific 1: Formarea unui număr de 20 de reprezentanți ai celor 2 parteneri (organizații neguvernamentale) în domeniul elaborării politicilor publice.  

Obiectivul Specific 2: Formularea și fundamentarea unei politici publice alternative în domeniul educației non-formale în cadrul unui proces de consultare cu participarea a 112 reprezentanți ai ONG- urilor/partenerilor sociali (56 de organizații) și a 32 de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților locale și centrale de la nivel național până în luna a 12a .  

Obiectivul Specific 3: Promovarea în rândul decidenților și al stakeholderilor de la nivel central și local a oportunității și eficacității politicii publice alternative în domeniul educației non-formale, elaborată în cadrul proiectului, pe durata a 16 luni, în vederea acceptării.    

Activitățile importante din cadrul proiectului

1. Realizarea unui studiu în vederea identificării bunelor practici existente la nivel național și european. Scopul acestui studiu a fost de a identifica bune practici în domeniul politicilor publice ce privesc promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale atât de necesare inserției sustenabile a tinerilor pe piața muncii.

2. Formarea personalului din ONG-urile partenere în proiect în domeniul elaborării politicilor publice Această activitate s-a realizat în luna august 2018, iar principalele rezultate obținute în urma cursului de formare care s-a desfășurat timp de 2 zile în București pot fi vizualizate accesând secțiunea special dedicată cursului.

3. Elaborarea politicii publice alternative. Au fost organizate 8 sesiuni de consultare în perioada ianuarie-februarie 2019 în principalele regiuni de dezvoltare din România, mai exact în orașele București, Ploiești, Craiova, Brașov, Constanța, Iași, Cluj și Timișoara, în vederea elaborării politicii publice.

4. Activități de informare și comunicare. În perioada aprilie-iunie 2019 au avut loc în cele 8 regiuni de dezvoltare unde au fost desfășurate sesiunile de consultare, sesiunile de promovare a politicii publice la care au fost invitați să participe reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice locale.

5. Studiu privind impactul proiectului asupra organizațiilor participante – este o activitate care se află în desfășurare Studiul isi propune sa evalueze nivelul de implicare al organizațiilor participante in functie de tipologia organizatiei, dimensiunea si experienta acesteia, numarul de activitati ale proiectului la care a participat.