feedback

Soft Skills Through Sport for Active Youth, Erasmus Sport

Cod Proiect: 613406-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SSCP

Perioada de implementare: 2019-2022

Buget: 60000 EUR

Coordonator / Beneficiar: Asociația Umanistă Română

Parteneri

  • Social Hub- Bulgaria

  • Segas Cyclades- Grecia

  • OPES- Italia

  • Associacao Sojovem – Portugalia

Prezentare proiect 

Obiectivele proiectului au fost:


  • Promovarea activității fizice în liceele vizate din fiecare țară participantă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 20 ani, din orașe mici sau zone rurale, ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale

  • Încurajarea unei atitudini favorabile în ceea ce privește importanța sportului în dezvoltarea competențelor transversale în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, pentru a ajuta părțile interesate să identifice conexiunea dintre practicarea anumitor sporturi (de echipă sau individuale) și dezvoltarea competențelor (disciplina, muncă de echipă, comunicare, gândire critică/creativă, gestionarea timpului, abilitatea de a lua decizii, leadership, motivație, flexibilitate, optimism, soluționarea conflictelor, etc)

  • Creșterea gradului de conștientizare a părților interesate din țările participante cu privire la importanța dezvoltării competențelor transversale în scopul implicării în promovarea sportului ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale sau în implementarea unor noi metode/strategii în cadrul sistemului educațional care să îi implice pe adolescenți în activități sportive cu scopul final de dobândire a competențelor transversale (,,soft”)

Activități

Pe durata proiectului, echipa de implementare a organizat trei întâlniri transnaționale în București, beneficiind de participarea tuturor partenerilor, pentru a se asigura de buna funcționare a implementării proiectului, precum și de abordarea coordonată și coezivă în ceea ce privește activitatea de cercetare.

Întâlnirile din școli și licee au reprezentat un element crucial al proiectului, concentrându-se pe facilitarea discuțiilor dintre personalități din sport și tinerii vizați de proiect. Astfel, tinerii au putut înțelege, prin puterea exemplului, importanța sportului în dezvoltarea competențelor transversale. Dintre personalitățile invitate, amintim prima femeie din România care deține licența ,,pro” de antrenor de fotbal, Irina Giurgiu, ultramaratonistul István Szokolszky, gimnastul Yordan Yovchev.

Activitatea de cercetare a fost împărțită în două stadii, prima dintre acestea vizând identificarea modului în care practicarea regulată a activităților sportive influențează dezvoltarea abilităților transversale (,,soft”) în rândul tinerilor respondenți. Rapoartele realizate de fiecare partener privind etapa I de cercetare sunt accesibile aici. În pregătirea celei de-a doua etape de cercetare, consortiumul a avut în vedere analizarea datelor din prima etapă, creând un chestionar menit să identifice relația dintre practicarea sportului și dezvoltarea abilităților transversale. Rapoartele întocmite de fiecare partener, aferente celui de-al doilea stadiu al cercetării, sunt accesibile aici

În urma analizei datelor procesate de fiecare partener, compararea acestora, identificarea similitudinilor și a diferențelor au condus la întocmirea raportului final.

Galerie:


Contact

Calea Serban Voda, nr. 28, Bucharest, Romania
Email: contact@asociatiaumanista.ro
facebook instagram

Blog Posts

Disclaimer

Important: This site has been setup purely for demonstration purposes and all the content are designed to showcase the U-DESIGN WP theme as it could look on a live site.
All images are copyrighted to their respective owners.