feedback

The Path from Science-Fiction to Reality

Project Nr: 2018-1-RO01-KA105-048876 

07-16 Septembrie 2018, Sinaia, Județul Prahova

Budget: 22.106 euro

Coordonator: Asociația Umanistă Română

Prin prisma acestui proiect ne propunem să le arătăm tinerilor participanți faptul că distanța dintre științifico-fantastic și realitate nu este așa de mare și că, înainte de toate, progresul științific trebuie echilibrat printr-un set de valori morale și de etică în așa fel încât aceste noi descoperiri să poată ajuta societatea să evolueze și, totodată, să rezolve o mare parte din greutățile cu care se confruntă zi de zi cetățenii. Activitățile acestui proiect vor conține sesiuni de formare pentru acumularea și evaluarea cunoștințelor științifice ale participanților. Aceste cunoștințe vor fi strâns legate de conceptul de importanță al modernizării umanității.

Participanții vor fi împărțiți în echipe internaționale cu scopul de a-i ajuta să se cunoască între ei și de a ridica nivelul de coeziune de grup. Aceste elemente sunt importante pentru a-i ajuta să realizeze cu mai mare ușurință un material multimedia de calitate și în concordanță cu tema proiectului, până la finalul activităților.

Echipa organizatorilor va combina activitățile non-formale clasice (lecții deschise, dezbateri, jocuri și orice altă formă de schimb de informații, facilitate prin mijloace media/suport tehnic) cu activități recreaționale și timp de socializare, astfel încât grupul de participanți să se poată cunoaște mai bine și pentru a se obține un nivel ridicat de coeziune de grup. 35 de tineri participanți vor face parte din această mobilitate, 7 din fiecare țară, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, de asemenea fiind luat în considerare și echilibrul de gen în rândul participanților. Principalele rezultate ale acestui proiect vor consta în materialele multimedia realizate de echipele internaționale de participanți pe durata proiectului. Aceste materiale vor fi prezentate la finalul activităților, iar ONG-ul organizator și partenerii acestuia le vor promova și disemina mai departe propriului public. În plus, în fazele incipiente ale proiectului, înainte de selectarea participanților, vom crea un formular, alături de organizațiile partenere, prin intermediul căruia vor fi evaluate obiectivele proiectului și cum vor putea fi atinse. De asemenea, participanții vor completa un alt formular și la finalul celor 8 zile de activități.

Pe lângă aceste formulare, rezultatele mobilității vor fi evaluate și prin informațiile completate de participanți în YouthPass și prin completarea Mobility Tool. Atât la începutul proiectului, cât și după finalizarea acestuia, Asociația Umanistă Română va menține dialogul cu partenerii pentru a identifica și aplica cele mai eficiente metode pentru implementarea și multiplicarea proiectului și bunelor practici la nivel local și regional. În cazul identificării unei nevoi sau cereri pentru informațiile și bunele practici pe care le promovează acest proiect, activitățile pot fi continuate în una dintre țările partenere. Contact

Calea Serban Voda, nr. 28, Bucharest, Romania
Email: contact@asociatiaumanista.ro
facebook instagram

Blog Posts

Disclaimer

Important: This site has been setup purely for demonstration purposes and all the content are designed to showcase the U-DESIGN WP theme as it could look on a live site.
All images are copyrighted to their respective owners.