Turn Your Mind GREEN

Project nr: 2020-2-RO01-KA105-80773

26 noiembrie – 05 decembrie 2021, Sinaia, Județul Prahova

Buget: 25.835 euro

Poluarea aerului este o cauză majoră a morții timpurii și a afecțiunilor grave pulmonare și este cel mai mare element de mediu ce afectează sănătatea în Europa, conform mai multor studii, evidențiat în raportul Agenției Europene pentru Mediu „Air Quality in Europe – 2019 Report”.

În cadrul proiectului vor fi adunați participanți cu vârste cuprinse între 18-26 de ani, elevi de liceu sau absolvenți, din diferite țări ale EU care se confruntă cu probleme de mediu, state ce trebuie să își îmbunătățească politica de reciclare și prelucrare a deșeurilor, să reducă nivele per total de poluare și să atragă atenția în rândul cetățenilor asupra importanței protecției mediului.

Scopul proiectului este implicarea participanților în acțiuni de cetățenie activă menite să combată problemele de mediu din comunitățile din care provin. Pentru ca acestea să fie posibile, tinerii selectați vor avea atât un interes sporit față de problemele de mediu, cât și determinarea și dorința de a pune ideile în practică.

Obiectivele proiectului:

1. Conștientizarea impactului atât pe termen lung, cât și scurt, al poluării și al deșeurilor asupra sănătății și al comunităților și importanța exemplului și al bunelor practici în a face o schimbare (O1).

2. Împuternicirea participanților în a lua acțiuni în cadrul propriilor comunități, prin implicarea directă a (cel puțin 5) instituțiilor relevante, companiilor și ONG-urilor ce pot coopera și se pot implica în combaterea problemelor de mediu. (O2)

Prin cadrul activităților ne propunem să motivăm participanții să participe la dialog cu companii locale și ONG-uri din comunitățile din care provin, pentru a organiza evenimente, a crește nivelul de conștientizare al problemei și al importanței cooperării între sectoare. Proiectul va include participanți cu acces redus la programe și oportunități dedicate tinerilor, din orașe mici sau zone rurale, unde educația pe teme de mediu este precară.

 

În cadrul proiectului vor fi 32 de participanți și 8 lideri de grup, din 8 țări. Fiecare organizație va selecta, pregăti și trimite 5 tineri în această mobilitate. Fiecare grup național va fi format din 4 participanți și un lider de grup.