Cod proiect:  2021-2-RO01-KA154-YOU-000040639

Perioada de implementare: 01.2022-06.2023

Buget: 30000 EUR

Coordonator: Asociația Umanistă Română

Parteneri: N/A

Ideea proiectului a pornit de la observarea in spațiul public a unor serii de probleme pe care studenții români le au (condițiile din cămine si cantine, feedback-ul oferit profesorilor, decontarea transportului, consultarea autorităților cheie cu aceștia), probleme pentru care tinerii sau studenții nu au instrumentele necesare si nu știu cum sa procedeze pentru a-și face vocea auzită.

 Nevoile identificate la nivelului grupului tinta sunt:

  1. Lipsa de cunoștințe cu privire educatia civica, drepturi si obligatii a elevilor si a studentilor din primii ani de facultate (multe din manualele de educatie si cultura civica sunt învechite,, chiar de dinainte de 2007, neexistand manuale actualizate care sa fie conforme cu legile updatate și cu prerogativele fiecărei instituții de la nivel european) 
  2. Lipsa de implicare a studentilor in problematici ce tin de drepturile si reprezentarea lor, organizatiile studentesti sunt concentrate mai degrabă pe reprezentare si activitati de teambuilding decat pe identificare si soluționare de probleme 
  3. Lipsa de campanii de advocacy grassroot level, la nivel de asociatii studentesti care sa vizeze probleme specifice ale studentilor (condiții de cazare) si nu probleme generale precum somajul in randul tinerilor 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

  1. Creșterea nivelului de cunoștințe in randul celor 60 de participanti cu privire la interacțiunea dintre instituțiile europene si comunicarea acestora cu tinerii prin oferirea de informații clare si concise cu privire la competentele fiecarei institutii si in urma interacțiunii cu factori decidenti, in cadrul activitatilor proiectului 
  2. Cresterea gradului de acces pentru cei 60 de participanti la instrumente si metodologii prin care studentii sa inteleaga conceptele de lobby si advocacy precum si cum poate fi realizata o campanie de advocacy sau lobby, prin prezentarea modalităților concrete si a bunelor practici de a comunica cu acestea din perspectiva cetățeanului tanar, in cadrul activitatilor proiectului 
  3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de implicarea civică in randul participantilor la activitatile desfasurate pe durata de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului visează trei etape principale. 

  1. Prima etapă este concretizată prin activitatea de informare, ce a avut loc, în două serii, și a crescut gradul de conștientizare a peste 40 de tineri cu privire la conceptele de lobby & advocacy și a facilitat comunicarea directă cu decidenții. Pe parcursul celor două activități de informare, tinerii au avut ocazia de a dezbate alături de decidenți precum senatorul Ștefan Pălărie sau expertul în politici de tineret Mihai Sebe.
  2. A doua etapă vizează un workshop de patru zile în cadrul căruia tinerii vor fi implicați în activități precum brainstorming, asumarea rolurilor, crearea campaniilor de advocacy pe domenii specifice, cu ajutorul facilitatorilor, fundraising fictiv, planificarea pe termen scurt și mediu a activității de advocacy.
  3. Cea de-a treia etapă va fi concretizată printr-o dezbatere între tineri și decidenți, în cadrul căreia campaniile de advocacy create de tineri în cadrul mobilității vor fi discutate cu factorii de decizie, cu scopul inspirării unor schimbări reale de politici publice. Astfel, tinerii vor putea nu doar să planifice o campanie care să adreseze o problemă resimtiță la nivel local sau național, ci își vor dezvolta și abilitățile de promovare, atragere a susținerii publice și de persuasiune.